Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Kluki
Menu góra
Strona startowa Aktualności Przetargi 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2023, bieżące, menu 1296 - BIP - Gmina Kluki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Data wytworzenia 2023-11-08, ostatniej modyfikacji 2023-11-29 17:57

Odbiór i zagos. odpadów komunal. od właścicieli nieru. zamiesz. oraz nieru., na których znajdują się domki letnis. i inne nieru. wykorzystywane na cele rekrea.-wypoczyn. zlokali. na terenie Gm. Kluki

Ogłoszenie o zamówieniu 2. SWZ 3. Zał. nr 1- opis przedmiotu zamówienia 4. Zał. nr 2 - formularz ofertowy 5. Zał. nr 3 - projekt- UMOWA_AKTUALIZACJA 6. Zał. nr 3.1 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 7. Zał. nr 4 - JEDZ 8. Zał. nr 5 - wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług 9. Zał. nr 6 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 10.
Data wytworzenia 2023-10-12, ostatniej modyfikacji 2023-11-15 11:02

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Kaszewicach im. Św. Jana Pawła II

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załącznik nr 1 - Formularz oferty Załącznik nr 2 Załącznik nr 2a Załącznik 2b Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy Projekt Budowlano-Wykonawczy Szkoły Podstawowej w Kaszewicach SST Szkoła Podstawowa w Kaszewicach Szkoła Podstawowa w Kaszewicach Przedmiar Odpowiedzi na pytania SWZ - aktualizacja Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Informacja
Data wytworzenia 2023-10-12, ostatniej modyfikacji 2023-11-08 23:27

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Parznie im. Wandy Malczewskiej

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załącznik nr 1 - Formularz oferty Załącznik Nr 2 Załącznik 2a Załącznik 2b Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy Projekt Budowlano-Wykonawczy Szkoły Podstawowej w Parznie SST Szkoła Podstawowa w Parznie Szkoła Podstawowa w Parznie Przedmiar Dokumentacja elektroniczna Odpowiedzi na pytania SWZ - aktualizacja Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Informacja o kwocie Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze najkorzystniejszej
Data wytworzenia 2023-09-18, ostatniej modyfikacji 2023-11-08 23:21

"Bud. ruroc. tłoczonego dla odprowadzenia oczyszczonych ściek. z oczyszcz. ściek. przy ZS w Klukach i przebud. oczyszcz. przy ZS w Klukach wraz z niezb. infra. tech." w formule zaprojektuj i wybuduj

Ogłoszenie o zamówieniu 2. SWZ 3. Załączniki do SWZ - oczyszczalnia 4. Załącznik Nr 3 - projekt umowy 5. PFU 6. PFU zał.graficzny 7. Odpowiedzi na pytania 8. Zmiana treści SWZ 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10. SWZ - aktualizacja 11. Pozwolenie wodno-prawne z klauzulą 12. Załącznik Nr 3 - projekt umowy - aktualizacja 13. Załączniki do SWZ - oczyszczalnia - aktualizacja 14. Odpowiedzi na pytania 15. Opinia hydrologiczna 16.
Data wytworzenia 2023-09-06, ostatniej modyfikacji 2023-10-04 14:02

Remont dróg gminnych w miejscowościach: Wierzchy Kluckie i Słupi

1. Ogłoszenie o zamówieniu 2. SWZ 3. Załączniki do SWZ 4. Słupia 5. Wierzchy Kluckie 6. Informacja o kwocie 7. Informacja z otwarcia ofert 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 9. Ogłoszenie o wyniku postępowania
Data wytworzenia 2023-08-29, ostatniej modyfikacji 2023-09-13 14:37

"Bud. ruroc. tłoczonego dla odprowadzenia oczyszczonych ściek. z oczyszcz. ściek. przy ZS w Klukach i przebud. oczyszcz. przy ZS w Klukach wraz z niezb. infra. tech." w formule zaprojektuj i wybuduj

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załączniki do SWZ - oczyszczalnia Załącznik Nr 3 - projekt umowy PFU PFU zał.graficzny Odpowiedzi na pytania Informacja o kwocie Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o wyniku postępowania
Data wytworzenia 2023-08-01, ostatniej modyfikacji 2023-09-13 11:00

Remont elewacji i dachu na Szkole Podstawowej w Kaszewicach

1. Ogłoszenie o zamówieniu 2. SWZ 3. PRZEDMIAR 4. załącznik nr 1 5. załącznik nr 2 6. załącznik nr 2a 7. załącznik nr 2b 8. załącznik nr 3 9. załącznik nr 4 10. Informacja o kwocie, jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 11. Informacja z otwarcia ofert 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13. Ogłoszenie o wyniku postępowania
Data wytworzenia 2023-07-18, ostatniej modyfikacji 2023-08-21 15:35

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kuźnica Kaszewska

Ogłoszenie o zamówieniu Wykaz załacznikow do SWZ Dokumentacja projektowa Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o wyniku postępowania
Data wytworzenia 2023-04-25, ostatniej modyfikacji 2023-07-05 21:04

Budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Kluki – etap III

Ogłoszenie o zamówieniu Budowa_infrastruktury_oswietleniowej_etap_III Odp na pytania dot. postępowania nr RIR.271.7.2023 Odp. na pytania dot. postępowania nr RIR.271.7.2023 - odpowiedź na wniosek do SWZ Odp. na pytania dot. postępowania nr RIR.271.7.2023 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
1 2
1 / 2
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.