Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Kluki
Menu góra
Strona startowa Aktualności Przetargi 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2023, bieżące, menu 1296 - BIP - Gmina Kluki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Data wytworzenia 2023-12-29, ostatniej modyfikacji 2024-02-15 20:40

Utworzenie 25 miejsc opieki w żłobku w Gminie Kluki, 97-415 Kluki, ul. Szkolna 4

Ogłoszenie o zamówieniu 2. SWZ 3. Załączniki nr 1 4. Załączniki nr 2 5. Załączniki nr 2 a 6. Załączniki nr 2b 7. Załącznik nr 3 8. Załączniki nr 5 9. 01 DOKUMENTY 10. 02 PROJEKT BUDOWLANY 11. 03 PROJEKT TECHNICZNY 12. 04 PROJEKT WYKONAWCZY 1 13. 04 PROJEKT WYKONAWCZY 2 14. 05 PROJEKT PRZYŁĄCZA 15. 06 DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA 16. 07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 17. Odpowiedzi na pytania do SWZ 18. Informacja o kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
Data wytworzenia 2023-12-27, ostatniej modyfikacji 2024-02-14 12:20

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Osina dz. nr 59/2

Ogłoszenie o zamówieniu 2. SWZ 3. Załączniki do SWZ -1, 2. 2a, 2b 4. Załącznik Nr 3 Projektowane postanowienia umowy 5. Dok. projektowa Osina 59I2 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 7. SWZ - aktualizacja 8. Zmiana SWZ 9. Załączniki Nr 3 projektowane postanowienia umowy do SWZ - aktualizacja 10. Odpowiedzi do treści SWZ 11. Informacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 12. Informacja z otwarcia ofert 13.
Data wytworzenia 2023-11-08, ostatniej modyfikacji 2024-01-24 15:34

Odbiór i zagos. odpadów komunal. od właścicieli nieru. zamiesz. oraz nieru., na których znajdują się domki letnis. i inne nieru. wykorzystywane na cele rekrea.-wypoczyn. zlokali. na terenie Gm. Kluki

Ogłoszenie o zamówieniu 2. SWZ 3. Zał. nr 1- opis przedmiotu zamówienia 4. Zał. nr 2 - formularz ofertowy 5. Zał. nr 3 - projekt- UMOWA_AKTUALIZACJA 6. Zał. nr 3.1 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 7. Zał. nr 4 - JEDZ 8. Zał. nr 5 - wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług 9. Zał. nr 6 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 10.
Data wytworzenia 2023-11-29, ostatniej modyfikacji 2024-01-03 18:51

Odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości gminnych w 2024 roku

Ogłoszenie o zamówieniu 2. SWZ 3. Załączniki do SWZ 4. Załącznik nr 3 - projekt umowy 5. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia 6. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 7. Informacja z otwarcia ofert 8. Wybór oferty najkorzystniejszej 9. Ogłoszenie o wyniku postępowania
Data wytworzenia 2023-10-12, ostatniej modyfikacji 2023-11-15 11:02

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Kaszewicach im. Św. Jana Pawła II

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załącznik nr 1 - Formularz oferty Załącznik nr 2 Załącznik nr 2a Załącznik 2b Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy Projekt Budowlano-Wykonawczy Szkoły Podstawowej w Kaszewicach SST Szkoła Podstawowa w Kaszewicach Szkoła Podstawowa w Kaszewicach Przedmiar Odpowiedzi na pytania SWZ - aktualizacja Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Informacja
Data wytworzenia 2023-10-12, ostatniej modyfikacji 2023-11-08 23:27

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Parznie im. Wandy Malczewskiej

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załącznik nr 1 - Formularz oferty Załącznik Nr 2 Załącznik 2a Załącznik 2b Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy Projekt Budowlano-Wykonawczy Szkoły Podstawowej w Parznie SST Szkoła Podstawowa w Parznie Szkoła Podstawowa w Parznie Przedmiar Dokumentacja elektroniczna Odpowiedzi na pytania SWZ - aktualizacja Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Informacja o kwocie Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze najkorzystniejszej
Data wytworzenia 2023-09-18, ostatniej modyfikacji 2023-11-08 23:21

"Bud. ruroc. tłoczonego dla odprowadzenia oczyszczonych ściek. z oczyszcz. ściek. przy ZS w Klukach i przebud. oczyszcz. przy ZS w Klukach wraz z niezb. infra. tech." w formule zaprojektuj i wybuduj

Ogłoszenie o zamówieniu 2. SWZ 3. Załączniki do SWZ - oczyszczalnia 4. Załącznik Nr 3 - projekt umowy 5. PFU 6. PFU zał.graficzny 7. Odpowiedzi na pytania 8. Zmiana treści SWZ 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10. SWZ - aktualizacja 11. Pozwolenie wodno-prawne z klauzulą 12. Załącznik Nr 3 - projekt umowy - aktualizacja 13. Załączniki do SWZ - oczyszczalnia - aktualizacja 14. Odpowiedzi na pytania 15. Opinia hydrologiczna 16.
Data wytworzenia 2023-09-06, ostatniej modyfikacji 2023-10-04 14:02

Remont dróg gminnych w miejscowościach: Wierzchy Kluckie i Słupi

1. Ogłoszenie o zamówieniu 2. SWZ 3. Załączniki do SWZ 4. Słupia 5. Wierzchy Kluckie 6. Informacja o kwocie 7. Informacja z otwarcia ofert 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 9. Ogłoszenie o wyniku postępowania
Data wytworzenia 2023-08-29, ostatniej modyfikacji 2023-09-13 14:37

"Bud. ruroc. tłoczonego dla odprowadzenia oczyszczonych ściek. z oczyszcz. ściek. przy ZS w Klukach i przebud. oczyszcz. przy ZS w Klukach wraz z niezb. infra. tech." w formule zaprojektuj i wybuduj

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załączniki do SWZ - oczyszczalnia Załącznik Nr 3 - projekt umowy PFU PFU zał.graficzny Odpowiedzi na pytania Informacja o kwocie Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o wyniku postępowania
Data wytworzenia 2023-08-01, ostatniej modyfikacji 2023-09-13 11:00

Remont elewacji i dachu na Szkole Podstawowej w Kaszewicach

1. Ogłoszenie o zamówieniu 2. SWZ 3. PRZEDMIAR 4. załącznik nr 1 5. załącznik nr 2 6. załącznik nr 2a 7. załącznik nr 2b 8. załącznik nr 3 9. załącznik nr 4 10. Informacja o kwocie, jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 11. Informacja z otwarcia ofert 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13. Ogłoszenie o wyniku postępowania
1 2
1 / 2
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.