Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Kluki
Menu góra
Strona startowa Aktualności Przetargi 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2022, bieżące, menu 1288 - BIP - Gmina Kluki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022

Data wytworzenia 2022-09-28, ostatniej modyfikacji 2023-10-01 08:56

Zwiększenie produkcji energii ze Źródeł Odnawialnych na terenie Gminy Kluki” w formule „zaprojektuj i wybuduj

1. Ogłoszenie o zamówieniu 2. SWZ 3. SWZ-zal-1-Formularz_ofertowy 4. SWZ- zal-2-PFU Kluki 5. Załącznik nr 1 - 28.12.2021 do PFU 6. Załącznik nr 2 do PFU 7. Załącznik nr 3 do PFU 8. SWZ-zal-3 - Instrukccja wypełniania JEDZ 9. SWZ-zal-4-JEDZ 10. SWZ-zal-5-Oswiadczenie_Wykonawcy_PUZ_Podwykonawcy_o_braku_podstaw_wykluczenia 11. SWZ-zal-6-Zobowiazanie_Podmiotu_udostepniajacego_zasoby 12. SWZ-zal-7 - wzór umowy 13. SWZ-zal-8-Oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej
Data wytworzenia 2022-11-09, ostatniej modyfikacji 2023-02-01 22:33

"Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Kluki - etap II"

1. Ogłoszenie o zamówieniu 2. SWZ drogi 2 3. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty 4. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 5. Załącznik Nr 2a - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 6. Załącznik Nr 2b - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 7. Załącznik Nr 3 - Projekt umowy 8. Załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych 9. Załączniki nr 5 - Dokumentacja projektowa Osina 10.
Data wytworzenia 2022-12-02, ostatniej modyfikacji 2023-01-12 20:34

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Kluki

Ogłoszenie o zamówieniu 2. SWZ 3. Zał. nr 1- opis przedmiotu zamówienia 4. Zał. nr 2 - formularz ofertowy 5. Zał. nr 3 - projekt- UMOWA 6. Zał. nr 3.1 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 7. Zał. nr 4 - JEDZ 8. Zał. nr 4.1 instrukcja JEDZ 9. Zał. nr 5 - wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług 10. Zał. nr 6 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 11.
Data wytworzenia 2022-12-23, ostatniej modyfikacji 2023-01-11 10:13

Odbiór nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kluki w 2023 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu 2. SWZ 3. Zał. nr 3- projekt umowy 4. Zał. nr 4 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 5. Załączniki do SWZ - wywóz nieczystości 6. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 7. Informacja z otwarcia ofert 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 9. Ogłoszenie o wyniku postępowania
Data wytworzenia 2022-12-14, ostatniej modyfikacji 2023-01-02 08:38

Odbiór nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kluki w 2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2. Specyfikacja warunków zamówienia 3. Zał. nr 3- projekt umowy 4. Zał. nr 4 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 5. Załączniki do SWZ - wywóz nieczystości 6. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 7. Informacja z otwarcia ofert 8. Zawiadomienie o odrzuceniu i unieważnieniu 9. Ogłoszenie o wyniku postępowania
Data wytworzenia 2022-10-19, ostatniej modyfikacji 2022-12-02 00:02

Budowa rurociągu tłocznego dla odprowadzenia oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków przy ZS w Klukach oraz modernizacja i przebudowa oczyszczalni przy ZS w Klukach wraz z niezbędną infra. tech.

1. Ogłoszenie o zamówieniu 2. SWZ 3. Załącznik nr 1 4. Załącznik nr 2 5. Załącznik nr 2a 6. Załącznik nr 2b 7. Załącznik nr 3 - umowa 8. Załącznik nr 4 9. Dokumentacja_do_przetargu_czesc_1 10. Dokumentacja_do_przetargu_czesc_2 11. Dokumentacja_do_przetargu_czesc_3 12. Odpowiedzi na pytania 13. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansow. zamów 14. Informacja z otwarcia ofert 15. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.
Data wytworzenia 2022-09-28, ostatniej modyfikacji 2022-10-19 23:20

Budowa rurociągu tłocznego dla odprowadzenia oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków przy ZS w Klukach oraz modernizacja i przebudowa oczyszczalni przy ZS w Klukach wraz z niezbędną infra. tech.

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 2a Załącznik nr 2b Załącznik nr 3 - umowa Załącznik nr 4 Dokumentacja_do_przetargu_czesc_1 Dokumentacja_do_przetargu_czesc_2 Dokumentacja_do_przetargu_czesc_3 Odpowiedzi na pytania do SWZ Zmiana treści SWZ Załącznik nr 3 - umowa, aktualizacja Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zmiana treści SWZ - 11.10 Załącznik nr 1 - oferta Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
Data wytworzenia 2022-08-23, ostatniej modyfikacji 2022-10-11 23:11

Budowa rurociągu tłocznego dla odprowadzenia oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków przy ZS w Klukach oraz modernizacja i przebudowa oczyszczalni przy ZS w Klukach wraz z niezbędną infra. tech.

Ogłoszenie o zamówieniu 2. SWZ 3. Załącznik nr 1 4. Załącznik nr 2 5. Załącznik nr 2a 6. Załącznik nr 2b 7. Załącznik nr 3 - umowa 8. Załącznik nr 4 9. Dokumentacja_do_przetargu_czesc_1 10. Dokumentacja_do_przetargu_czesc_2 11. Dokumentacja_do_przetargu_czesc_3 12. Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia 13. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 14. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data wytworzenia 2022-07-14, ostatniej modyfikacji 2022-09-13 22:51

Rewitalizacja budynku poprzemysłowego wraz z jego otoczeniem, z przeznaczeniem na GOPS w Klukach

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 2a Załącznik nr 2b Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 01 PROJEKT BUDOWLANY 02 PROJEKT TECHNICZNY 1 02 PROJEKT TECHNICZNY 2 03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 04 DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA 05 PROJEKT PRZYŁĄCZA Informacja o kwocie, jaka zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o wyniku postępowania
1 2
1 / 2
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.