Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Kluki
Menu góra
Strona startowa Informacje Wójt Gminy Kluki
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wójt Gminy Kluki, bieżące, menu 1010 - BIP - Gmina Kluki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wójt Gminy Kluki

Wójt Gminy Kluki

Wójt Gminy Kluki

Renata Kaczmarkiewicz

Wójt, stosownie do treści ustawy o samorządzie gminnym to organ wykonawczy gminy.

Do podstawowych obowiązków Wójta jako organu wykonawczego należy podejmowanie działań i czynności prawnych oraz techniczno - organizacyjnych.

Wójt jest również organem administracji publicznej właściwym do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu tej administracji, kierownikiem urzędu gminy, a tym samym przełożonym służbowym zatrudnionych tam pracowników samorządowych oraz zwierzchnikiem służbowym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, ustawowym reprezentantem gminy, terenowym organem obrony cywilnej, podmiotem odpowiedzialnym za sprawy ochrony przed powodziami i skutkami klęsk żywiołowych oraz kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści: "Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy." Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg.”.

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do podstawowych zadań Wójta należy w szczególności:

  1. opracowanie projektów uchwał rady gminy;
  2. opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
  3. określanie sposobu wykonywania uchwał;
  4. gospodarowanie mieniem komunalnym;
  5. wykonywanie budżetu;
  6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

Metryka

sporządzono
2018-11-27 przez
udostępniono
2018-11-27 01:00 przez Olena Chojnacka
zmodyfikowano
2019-05-17 15:25 przez Olena Chojnacka
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2267
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.